'Een heerlyk Arsenaal'

In 1753 besluiten de gecommitteerde raden om tussen de Boerenstraat en de Schuttersgracht een munitiemagazijn te laten bouwen.

Het magazijn, ook wel Arsenaal of Tuighuis genaamd, wordt gebouwd door Pieter Roomer naar een ontwerp van Jan Philip Prevost, de controleur-generaal van ‘s Lands werken en fortificatiën. Als het in 1755 klaar is, vervaardigt Adriaan van der Hart de nodige rekken voor snaphanen, pieken, seizen en rondstokken. Op de pleinen ten noorden en zuiden van het Arsenaal worden nog rekken voor piramides met ‘sware calliber van cogels’ geplaatst, rekken voor ‘bomben’, alsook een zestal kanonnen die als stootpaal dienen.

Het gebouw moet destijds indruk hebben gemaakt, want Louis François Krayenhoff noemt in zijn Korte Historie en geographise beschrijving des aerdkloots, een boek uit 1757 waarin hij maar liefst de gehele wereld beschrijft, Gorinchem ‘met een heerlyk Arsenaal’.

Het Tuighuis behoudt na 1967 nog geruime tijd een militaire functie. De geniegarage uit 1950 wordt in 1994 afgebroken in verband met de bouw van het appartementencomplex “Kop van het Arsenaal”. Wethouder P. Romijn slaat op 16 mei 1995 de eerste paal. De restauratie van het Arsenaal neemt rond dezelfde tijd een aanvang. In dit voormalige magazijn van het leger zijn voorts, onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, achttien appartementen en vier ateliers gebouwd waar in één van de ateliers uw woningbureau kantoor heeft.